Ekzercaro por hispanparolantoj 7EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 7.

Leono estas forta. – La dentoj de leono estas akraj. – Al leono ne donu la manon. – Mi vidas leonon. – Resti kun leono estas danĝere. – Kiu kuraĝas rajdi sur leono? – Mi parolas pri leono.

forta fuerte.

dento diente.

j terminación que indica el plural.

de de; desde.

akra agudo, afilado.

doni dar.

u terminación del imperativo de los verbos.

mano mano.

vidi ver.

resti quedarse, permanecer.

kun con.

danĝero peligro.

e terminación de los adverbios.

kuraĝa valiente, osado, atrevido.

rajdi cabalgar, montar.

i terminación del infinitivo de los verbos.

paroli hablar.

pri acerca de, sobre.