Ekzercaro por hispanparolantoj 5EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 5.

Patro kaj frato. – Leono estas besto. – Rozo estas floro kaj kolombo estas birdo. – La rozo apartenas al Teodoro. – La suno brilas. – La patro estas sana. – La patro estas tajloro.

patro padre.

o terminación de los sustantivos.

kaj y.

frato hermano.

leono león.

esti ser, estar.

as terminación del tiempo presente de los verbos.

besto animal.

rozo rosa.

floro flor.

kolombo paloma.

birdo ave, pájaro.

la artículo definido (el, la, los, las).

aparteni pertenecer.

al a, hacia.

suno sol.

brili brillar, lucir.

sana sano, saludable.

a terminación del adjetivo.

tajloro sastre.