Ekzercaro por hispanparolantoj 33EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 33.

Mia frato ne estas granda, sed li ne estas ankaŭ malgranda: li estas de meza kresko. – Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo. – Haro estas tre maldika. – La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo. – Tiu ĉi malfreŝa pano estas malmola, kiel ŝtono. – Malbonaj infanoj amas turmenti bestojn. – Li sentis sin tiel malfeliĉa, ke li malbenis la tagon, en kiu li estis naskita. – Ni forte malestimas tiun ĉi malnoblan homon. – La fenestro longe estis nefermita; mi ĝin fermis, sed mia frato tuj ĝin denove malfermis. – Rekta vojo estas pli mallonga, ol kurba. – La tablo staras malrekte kaj kredeble baldaŭ renversiĝos. – Li staras supre sur la monto kaj rigardas malsupren sur la kampon. – Malamiko venis en nian landon. – Oni tiel malhelpis al mi, ke mi malbonigis mian tutan laboron. – La edzino de mia patro estas mia patrino kaj la avino de miaj infanoj. – Sur la korto staras koko kun tri kokinoj. – Mia fratino estas tre bela knabino. – Mia onklino estas bona virino. – Mi vidis vian avinon kun ŝiaj kvar nepinoj kaj kun mia nevino. – Lia duonpatrino estas mia bofratino. – Mi havas bovon kaj bovinon. – La juna vidvino fariĝis denove fianĉino.

mezo mitad, medio, centro.

kreski crecer.

dika gordo, grueso.

larĝa ancho; amplio.

lumi lucir, brillar; resplandecer.

mola blando.

turmenti atormentar, torturar.

senti sentir; notar.

beni bendecir.

nobla noble (cualidad).

rekta recto; derecho (vertical); directo.

kurba curvo, torcido.

kredi creer.

renversi volcar, voltear; derribar; poner patas arriba.

monto monte, montaña.

kampo campo.

koko gallo.

nepo nieto.

nevo sobrino.

bo indica el parentesco resultante del matrimonio; ej. patro padre – bopatro suegro; patrino madre – bopatrino suegra; frato hermano – bofrato cuñado.

duonpatro padrastro.

bovo buey.