Ekzercaro por hispanparolantoj 11EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 11.

La feino.

Unu vidvino havis du filinojn. La pli maljuna estis tiel simila al la patrino per sia karaktero kaj vizaĝo, ke ĉiu, kiu ŝin vidis, povis pensi, ke li vidas la patrinon; ili ambaŭ estis tiel malagrablaj kaj tiel fieraj, ke oni ne povis vivi kun ili. La pli juna filino, kiu estis la plena portreto de sia patro laŭ sia boneco kaj honesteco, estis krom tio unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi.

feino hada.

unu uno; un.

vidvo viudo.

du dos.

simila similar, parecido, semejante.

karaktero carácter.

vizaĝo cara, rostro; semblante.

povi poder.

pensi pensar; creer (opinar).

ambaŭ ambos.

fiera orgulloso.

oni se, uno (impersonal).

vivi vivir.

plena lleno, pleno; completo.

portreto retrato.

laŭ según, por.

ec indica la cualidad; ej. bona bueno – boneco bondad; viro hombre, varón. – vireco virilidad; virino mujer – virineco feminidad; infano niño – infaneco niñez, infancia.

honesta honesto, honrado.

krom salvo, excepto; además de.

tio eso, aquello.