Ekzercaro por hispanparolantoj 37EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 37.

La ŝipanoj devas obei la ŝipestron. – Ĉiuj loĝantoj de regno estas regnanoj. – Urbanoj estas ordinare pli ruzaj, ol vilaĝanoj. – La regnestro de nia lando estas bona kaj saĝa reĝo. – La Parizanoj estas gajaj homoj. – Nia provincestro estas severa, sed justa. – Nia urbo havas bonajn policanojn, sed ne sufiĉe energian policestron. – Luteranoj kaj Kalvinanoj estas kristanoj. – Germanoj kaj francoj, kiuj loĝas en Rusujo, estas Rusujanoj, kvankam ili ne estas rusoj. – Li estas nelerta kaj naiva provincano. – La loĝantoj de unu regno estas samregnanoj, la loĝantoj de unu urbo estas samurbanoj, la konfesantoj de unu religio estas samreligianoj. – Nia regimentestro estas por siaj soldatoj kiel bona patro. – La botisto faras botojn kaj ŝuojn. – La lignisto vendas lignon, kaj la lignaĵisto faras tablojn, seĝojn kaj aliajn lignajn objektojn. – Ŝteliston neniu lasas en sian domon. – La kuraĝa maristo dronis en la maro. – Verkisto verkas librojn, kaj skribisto simple transskribas paperojn. – Ni havas diversajn servantojn: kuiriston, ĉambristinon, infanistinon kaj veturigiston. – La riĉulo havas multe da mono. – Malsaĝulon ĉiu batas. – Timulo timas eĉ sian propran ombron. – Li estas mensogisto kaj malnoblulo. – Preĝu al la Sankta Virgulino.

an habitante, miembro, partidario de ...; ej. regno estado, reino – regnano ciudadano, súbdito; [Bogoto Bogotá – Bogotano bogotano; Madrido Madrid – Madridano madrileño].

regno estado, reino.

vilaĝano aldeano, lugareño.

provinco provincia.

severa severo.

justa justo (equitativo).

polico (cuerpo de) policía.

sufiĉe suficiente.

Kristo Cristo.

Franco (un) francés.

konfesi confesar, reconocer.

religio religión.

regimento regimiento.

boto bota (calzado).

ŝuo zapato.

lasi dejar.

droni ahogarse; hundirse.

verki escribir (obras literarias).

ul ser caracterizado por lo que indica la raíz; ej. bela bello, guapo – belulo (un) guapo; avara avaro (adj.) – avarulo un avaro, tacaño; juna joven (adj.) – junulo (un) joven; riĉa rico (adj.) – riĉulo (un) rico.

incluso, aun, hasta.

ombro sombra.

preĝi rezar, orar, rogar.

virga virgen; virginal.