Ekzercaro por hispanparolantoj 25EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 25.

Mi estas amata. Mi estis amata. Mi estos amata. Mi estus amata. Estu amata. Esti amata. – Vi estas lavita. Vi estis lavita. Vi estos lavita. Vi estus lavita. Estu lavita. Esti lavita. – Li estas invitota. Li estis invitota. Li estos invitota. Li estus invitota. Estu invitota. Esti invitota. – Tiu ĉi komercaĵo estas ĉiam volonte aĉetata de mi. – La surtuto estas aĉetita de mi, sekve ĝi apartenas al mi. – Kiam via domo estis konstruata, mia domo estis jam longe konstruita. – Mi sciigas, ke de nun la ŝuldoj de mia filo ne estos pagataj de mi. – Estu trankvila, mia tuta ŝuldo estos pagita al vi baldaŭ. – Mia ora ringo ne estus nun tiel longe serĉata, se ĝi ne estus tiel lerte kaŝita de vi. – Laŭ la projekto de la inĝenieroj tiu ĉi fervojo estas konstruota en la daŭro de du jaroj; sed mi pensas, ke ĝi estos konstruata pli ol tri jarojn. – Honesta homo agas honeste. – La pastro, kiu mortis antaŭ nelonge (aŭ antaŭ nelonga tempo), loĝis longe en nia urbo. – Ĉu hodiaŭ estas varme aŭ malvarme? – Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono; el la kaldrono, en kiu sin trovas bolanta akvo, eliras vaporo; tra la fenestro, kiu sin trovas apud la pordo, la vaporo iras sur la korton.

inviti invitar.

komerci comerciar.

hecho de ... o poseyendo la cualidad de; ej. mola blando – molaĵo cosa o parte blanda; malnova viejo, antiguo – malnovaĵo algo viejo o antiguo; frukto fruto, fruta – fruktaĵo comida (hecha) a base de frutos/as.

sekvi seguir; resultar.

konstrui construir.

ŝuldi deber, adeudar.

oro oro.

ringo anillo, aro, sortija.

lerta hábil, diestro

projekto proyecto, plan.

inĝeniero ingeniero.

fero hierro.

vojo camino, vía; senda; recorrido.

agi obrar, actuar.

pastro sacerdote, pastor.

kameno chimenea.

poto vasija, pote; olla, cazuela.

kaldrono caldera, caldero.

boli hervir, ebullir.

vaporo vapor.

pordo puerta.

korto patio, corral.