Ekzercaro por hispanparolantoj 36EKZERCARO DE LA INTERNACIA LINGVO "ESPERANTO"

La ekzercaro kompleta
§ 1. § 2. § 3. § 4. § 5. § 6. § 7. § 8. § 9. § 10. § 11. § 12. § 13. § 14. § 15. § 16. § 17. § 18. § 19. § 20. § 21.
§ 22. § 23. § 24. § 25. § 26. § 27. § 28. § 29. § 30. § 31. § 32. § 33. § 34. § 35. § 36. § 37. § 38. § 39. § 40. § 41. § 42.

§ 36.

Patro kaj patrino kune estas nomataj gepatroj. – Petro, Anno kaj Elizabeto estas miaj gefratoj. – Gesinjoroj N. hodiaŭ vespere venos al ni. – Mi gratulis telegrafe la junajn geedzojn. – La gefianĉoj staris apud la altaro. – La patro de mia edzino estas mia bopatro, mi estas lia bofilo, kaj mia patro estas la bopatro de mia edzino. – Ĉiuj parencoj de mia edzino estas miaj boparencoj, sekve ŝia frato estas mia bofrato, ŝia fratino estas mia bofratino; mia frato kaj fratino (gefratoj) estas la bogefratoj de mia edzino. – La edzino de mia nevo kaj la nevino de mia edzino estas miaj bonevinoj. – Virino, kiu kuracas, estas kuracistino; edzino de kuracisto estas kuracistedzino. – La doktoredzino A. vizitis hodiaŭ la gedoktorojn P. – Li ne estas lavisto, li estas lavistinedzo. – La filoj, nepoj kaj pranepoj de reĝo estas reĝidoj. – La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. – Ĉevalido estas nematura ĉevalo, kokido – nematura koko, bovido – nematura bovo, birdido – nematura birdo.

ge los dos sexos reunidos; ej. patro padre – gepatroj padre y madre; mastro dueño – gemastroj dueño y dueña.

gratuli felicitar, congratular.

altaro altar, ara.

kuraci curar, tratar enfermos.

doktoro doctor; médico.

pra indica primitivo, antepasado descendiente alejado.

id descendiente de, nacido de; ej. bovo buey – bovido ternero, novillo; Izraelo (el pueblo de) Israel (historia, Biblia) – Izraelido israelita, hebreo.

hebreo hebreo; judío.

ĉevalo caballo.