Esperanto/Vocabulario/Partes del cuerpo

Índice de la sección
«Vocabulario»


Cabeza 
Kapo
editar

 • barbo [bar'-bo] barba.
 • brovo [bro'-vo] ceja.
 • buŝo [bu'-ŝo] boca.
 • dento [den'-to] diente.
 • frunto [frun'-to] frente.
 • hararo [ha-ra'-ro] cabellera.
 • haro [ha'-ro] pelo.
 • iriso [i-ris-o] iris.
 • lango [lan'-go] lengua.
 • lipharo [lip-ha'-ro] bigote.
 • lipo [li'-po] labio.
 • mentono [men-to'-no] mentón.
 • nazo [na'-zo] nariz.
 • naztruo [naz-tru'-o] orificio nasal.
 • okulharo [o-kul-ha'-ro] pestaña.
 • okulo [o-ku'-lo] ojo.
 • orelo [o-re'-lo] oreja.
 • palpebro [pal-pe'-bro] párpado.
 • pupilo [pu-pi'-lo] pupila.
 • vango [van'-go] mejilla.
 • vizaĝo [vi-za'-ĝo] cara.

Cuerpo 
Korpo
editar

 • akselo [ak-se'-lo] axila.
 • brako [bra'-ko] brazo.
 • brusto [brus'-to] pecho.
 • dorso [dor'-so] espalda.
 • fingro [fin'-gro] dedo.
 • genuo [ge-nu'-o] rodilla.
 • gorĝo [gor'-ĝo] garganta.
 • haŭto [haŭ'-to] piel.
 • kalkano [kal-ka'-no] talón.
 • kokso [kok'-so] cadera.
 • kolo [ko'-lo] cuello.
 • kruro [kru'-ro] pierna.
 • kubuto [ku-bu-to] codo.
 • maleolo [ma-le-o'-lo] tobillo.
 • mamo [ma'-mo] mama, busto.
 • manartiko [man-ar-ti'-ko] muñeca.
 • mano [ma'-no] mano.
 • nuko [nu'-ko] nuca.
 • peniso [pe-ni'-so] pene.
 • piedo [pi-e'-do] pie.
 • pugno [pug'-no] puño.
 • suro [su'-ro] pantorrilla.
 • ŝultro [ŝul'-tro] hombro.
 • talio [ta-li'-o] cintura.
 • umbiliko [um-bi-li'-ko] ombligo.
 • ungo [un'-go] uña.
 • vagino [va-gi'-no] vagina.
 • ventro [ven'-tro] vientre.

Órganos internos 
Internaj organoj
editar

 • arterio [ar-te-ri'-o] arteria.
 • cerbeto [cer-be'-to] cerebelo.
 • cerbo [cer'-bo] cerebro.
 • ezofago [e-zo-fa'-go] esófago.
 • ganglio [gan-gli'-o] ganglio linfático.
 • gangliono [gan-gli-o'-no] ganglio nervioso.
 • hepato [he-pa'-to] hígado.
 • intesto [in-tes'-to] intestino.
 • koro [ko'-ro] corazón.
 • makzelo [mak-ze'-lo] mandíbula.
 • muskolo [mus-ko'-lo] músculo.
 • nervo [ner'-vo] nervio.
 • osto [os'-to] hueso.
 • pankreato [pan-kre-a'-to] páncreas.
 • pulmo [pul'-mo] pulmón.
 • reno [re'-no] riñón.
 • spino [spi'-no] columna vertebral.
 • stomako [sto-ma'-ko] estómago.
 • trakeo [tra-ke'-o] tráquea.
 • vejno [vej'-no] vena.
 • veziko [ve-zi'-ko] vejiga.

 
InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ