Esperanto/Vocabulario/Emergencias

Índice de la sección
«Vocabulario»


 • Urĝaĵoj [ur.'dʒa.ʒoj] Emergencias.
 • Voku kuraciston! ['vo.ku ku.ra.'tsis.ton] ¡Llame/Llama (formal/informal) a un doctor!.
 • Voku ambulancon! [vo'-ku am-bu-lan'-tson] ¡Llame/Llama (formal/informal) una ambulancia!.
 • Voku policanon! [vo'-ku po-li-tsa'-non] ¡Llame/Llama (formal/informal) un policía!.
 • Li ne haltis [li ne hal'-tis] No se detuvo..
 • Li enkuris min [li en-ku'-ris] Él tropezó conmigo..
 • Li veturis tro rapide. [li ve-tu'-ris tro ra-pi'-de] Él iba conduciendo muy rápido..
 • Li tranĉis sin mem. [li tran'-tʃis sin mem] Se cortó..
 • Mi estas rabita. / Oni rabis min. [mi es'-tas ra-bi'-ta / o'-ni ra'-bis min] Me robaron..
 • Haltigu tiun ŝteliston! [hal-ti'-gu ti'-un ʃte-lis'-ton] ¡Detengan ese ladrón!.
 • Tie estas fajro! [ti'-e es'-tas faj'-ro] ¡Hay un incendio allí!.
 • Kie estas la plej apuda hospitalo? [ki'-e es'-tas la plej a-pu'-da hos-pi-ta'-lo] ¿Dónde está el hospital más cercano?.
 • Kie estas la plej apuda policejo? [ki'-e es'-tas la plej a-pu'-da po-li-tse'-jo] ¿Dónde está la estación de policía más cercana?.InformaciónGramáticaLecturasEjerciciosEnlaces
Lecciones: 123456789101112
Diccionario UniversalVocabularioGlosario de consulta
ABC, ĈDEFG, ĜH,ĤIJ, ĴKLMNOPRS, ŜTUVZ