Polaco/Gramática/Números

Polaco Español
zero cero
jeden uno
dwa dos
trzy tres
cztery cuatro
pięć cinco
sześć seis
siedem siete
osiem ocho
dziewięć nueve
dziesięć diez

Más: Polaco/Vocabulario/Números