Polaco/Vocabulario/Números

Número Polaco Español Número Polaco Español Número Polaco Español
0. zero cero
1. jeden uno 11. jedenaście once 21. dwadzieścia jeden veintiuno
2. dwa dos 12. dwanaście doce 22. dwadzieścia dwa veintidós
3. trzy tres 13. trzynaście trece 23. dwadzieścia trzy veintitrés
4. cztery cuatro 14. czternaście catorce 24. dwadzieścia cztery veinticuatro
5. pięć cinco 15. piętnaście quince 25. dwadzieścia pięć veinticinco
6. sześć seis 16. szesnaście dieciséis 26. dwadzieścia sześć veintiséis
7. siedem siete 17. siedemnaście diecisiete 27. dwadzieścia siedem veintisiete
8. osiem ocho 18. osiemnaście dieciocho 28. dwadzieścia osiem veintiocho
9. dziewięć nueve 19. dziewiętnaście diecinueve 29. dwadzieścia dziewięć veintinueve
10. dziesięć diez 20. dwadzieścia veinte 30. trzydzieści treinta
40. czterdzieści cuarenta 50. pięćdziesiąt cincuenta 60. sześćdziesiąt sesenta
70. siedemdziesiąt setenta 80. osiemdziesiąt ochenta 90. dziewięćdziesiąt noventa
100. sto cien