Esaidazu euskaraz!

Curso de Lengua Vasca

Metodología Mapa de contenidos
> Siguiente
Indice

1

 • da
 • hau, hori, hura
 • preguntas sí/no; bai, ez
 • preguntas: nor
 • nire, zure + nombre

2

 • -a / -ak (singular / plural)
 • -a / -ak versus nada (nombre común vs. propio)
 • adjetivos atributivos (-a, -ak)
 • dira
 • hauek, horiek, haiek

3

 • preguntas: zer, non
 • -(e)n (inesivo de nombre propio)
 • bizi da/dira
 • ez da/dira

4

 • naiz, zara
 • ni, zu
 • ez naiz, ez zara
 • hura como pronombre personal
 • zero subjektua
 • bizi naiz...
 • inesivo: -an

5

 • nombre + hau..., hauek... (nombre sin artículo)
 • nago, zaude, dago
 • hemen, hor, han
 • inesivo: -ean

6

 • dago hay
 • nombre + bat
 • "-a orgánica" (nombres comunes)
 • gara, zarete
 • gu, zuek
 • haiek como pronombre personal
 • ez gara, ez zarete
 • gure, zuen + nombre

7

 • nombre + adjetivo (nombre sin artículo)
 • nombre + batzuk
 • inesivo singular: adjetivo, bat
 • gaude, zaudete, daude
 • -(r)ik con ez dago, badago?
 • X dago/daude versus badago/badaude X
 • bere, beren (reflexivos)

8

 • noa, zoaz, doa
 • -(r)a (nombre propio)
 • preguntas: nora
 • joan en plural
 • -(e)ra: nombre, adjetivo, bat

9

 • nator, zatoz, dator
 • -tik/-dik (nombre propio)
 • preguntas: nondik
 • hona, horra, hara; hemendik, hortik, handik
 • etorri en plural
 • -(e)tik: nombre, adjetivo, bat

10

 • ibili (presente)
 • imperativos: etorri, joan, ibili, egon, izan
 • adverbios de modo: ondo, gaizki, kontuz, poliki, azkar
 • preguntas: nola, zer moduz
 • adverbios de tiempo: orain, laster, gero, gaur, bihar
 • preguntas: noiz
 • preguntas: zein + nombre