Curso de alemán para avanzados con audio/Lección 082e

índice de curso de taquigrafía alemana

Lección 081e ← Lección 082 → Lección 083e


AE406Editar

 

AE407 - wurdeEditar

Kürzel: wurde (wurden, wurdet)

 
wurde
 
wurden
 
wurdet

AE408 - ungEditar

Kürzel: "-ung"
ABER: jung, Sprung (weil das NICHT das Suffix "-ung" ist)
 
"-ung"
 
Zeitung
 
jung
 
Lösung:  Fassung 
 
Lösung:  Leitung 
 
Lösung:  Sprung 
 
Lösung:  Kränkung 
 
Lösung:  Prüfung 
 
Lösung:  Maserung 
 
Lösung:  Neigung 
 
Lösung:  Tagung 
 
Lösung:  Deckung 
 
Lösung:  Übung 
 
Lösung:  Atmung 
 
Lösung:  Mündung 
 
Lösung:  Meldung 
 
Lösung:  Erkrankung 
 
Lösung:  Forschung 
 
Lösung:  Erholung 
 
Lösung:  Nötigung 
 
Lösung:  Strömung 
 
Lösung:  Verletzung 
 
Lösung:  Planung 
 
Lösung:  Heizung 
 
Lösung:  Bindung 
 
Lösung:  Hoffnung 
 
Lösung:  Meinung 

AE409Editar

 
Lösung:  Sitzung 
 
Lösung:  Rüstung 
 
Lösung:  Schulung 
 
Lösung:  Richtung 
 
Lösung:  Eröffnung 
 
Lösung:  Strahlung 
 
Lösung:  Reinigung 
 
Lösung:  Stimmung 
 
Lösung:  Lähmung 
 
Lösung:  Kleidung 
 
Lösung:  Reibung 
 
Lösung:  Siedlung 
 
Lösung:  Sammlung 
 
Lösung:  Festung 
 
Lösung:  Schenkung 
 
Lösung:  Entzündung 
 
Lösung:  Packung 
 
Lösung:  Kühlung 
 
Lösung:  Kürzung 
 
Lösung:  Folgerung 
 
Lösung:  Gattung 
 
Lösung:  Genesung 
 
Lösung:  Lüftung 

AE410Editar

 
Lösung:  Abgrenzung 
 
Lösung:  Weigerung 
 
Lösung:  Lichtung 
 
Lösung:  Deckung 
 
Lösung:  Mischung 
 
Lösung:  Zündung 
 
Lösung:  Rechnung 
 
Lösung:  Öffnung 
 
Lösung:  Richtung 
 
Lösung:  Rundung 
 
Lösung:  Fälschung 
 
Lösung:  Wohnung 
 
Lösung:  Regierung 
 
Lösung:  Heizung 
 
Lösung:  Rettung 
 
Lösung:  Messung 
 
Lösung:  Legierung 
 
Lösung:  Isolierung 
 
Lösung:  Wasserleitung 
 
Lösung:  Satzung 
 
Lösung:  Prägung 
 
Lösung:  Vergiftung 
 
Lösung:  Beratung 
 
Lösung:  Dosierung 
 
Lösung:  Eignung 

índice de curso de taquigrafía alemana

Lección 081e ← Lección 082 → Lección 083e