Curso de alemán para avanzados con audio/Lección 081e

índice de curso de taquigrafía alemana

Lección 080e ← Lección 081 → Lección 082e


AE401Editar

   

AE402 - keit, eitEditar

"-keit"
"eit"
Wiederholung: "ei"
 
"-keit"
 
"-eit"
 
ei
 
Lösung:  Zeit 
 
Lösung:  breit 
 
Lösung:  arbeiten 
 
Lösung:  eitel 
 
Lösung:  Leiter 
 
Lösung:  Eiter 
 
Lösung:  heiter 
 
Lösung:  reiten 
 
Lösung:  Öffentlichkeit 
 
Lösung:  Zeitarbeit 
 
Lösung:  Wichtigkeit 
 
Lösung:  Arbeiter 
 
Lösung:  Übelkeit 
 
Lösung:  Möglichkeit 
 
Lösung:  Hochzeit 
 
Lösung:  Auffälligkeit 
 
Lösung:  Halbleiter 
 
Lösung:  schreiten 
 
Lösung:  Weite 
 
Lösung:  Geleit 
 
Lösung:  gleiten 
 
Lösung:  Unfähigkeit 
 
Lösung:  weiter 

AE403Editar

 
Lösung:  Streit 
 
Lösung:  erweitern 
 
Lösung:  Freitag 
 
Lösung:  Feuchtigkeit 
 
Lösung:  Arbeitszeit 
 
Lösung:  Beitrag 
 
Lösung:  Gleitzeit 
 
Lösung:  Ungerechtigkeit 
 
Lösung:  Geleitzug 
 
Lösung:  Gezeiten 
 
Lösung:  leiten 
 
Lösung:  Reiter 
 
Lösung:  Seite 
 
Lösung:  Gerechtigkeit 
 
Lösung:  streiten 
 
Lösung:  Teilbarkeit 
 
Lösung:  gleiten 
 
Lösung:  aufheitern 
 
Lösung:  arbeiten 

AE404Editar

 
Lösung:  aufheitern 
 
Lösung:  Streit 
 
Lösung:  abseits 
 
Lösung:  Süßigkeiten 
 
Lösung:  Arbeitslosigkeit 
 
Lösung:  Beharrlichkeit 
 
Lösung:  Heiterkeit 
 
Lösung:  streiten 
 
Lösung:  bereit 
 
Lösung:  begleiten 
 
Lösung:  seit 
 
Lösung:  Helligkeit 
 
Lösung:  Breitengrad 
 
Lösung:  Eitelkeit 
   

AE405Editar

 
Lösung:  bevor die Arbeit beginnen kann 
 
Lösung:  die Arbeit hatte begonnen 
 
Lösung:  ich bin dann so weit 
 

índice de curso de taquigrafía alemana

Lección 080e ← Lección 081 → Lección 082e