Wikichicos/Las frutas/El kiwi

Kiwi Kiwi partido Kiwis en una rama
Kiwi (one fruit).jpg
Kiwi (Actinidia chinensis) 2 Luc Viatour.jpg
Kiwis on branch.jpg