Teoría de grafos/Problemas y algoritmos

Problemas y Algoritmos editar

  • Graph isomorphism problems (Graph matching)
    • Canonical labeling
    • Subgraph isomorphism and monomorphisms
    • Maximal common subgraph