Quiché/Vocabulario/Quiché/Y

Vocabulario - Letra Y Quiché - Español editar

Español Quiché Ejemplo
ya’b’äl hipoteca xxx
ya’b’äl chuq’ab’ vitamina xxx
ya’b’äl kaqiq’ inflador xxx
ya’b’äl saqil farol xxx
ya’b’äl uchuq’ab’ tiko’n fertilizante xxx
ya’b’äl uchuq’ab’ tiko’n fertilizante xxx
ya’ik colocar xxx
ya’ik / kajmanik despachar xxx
ya’ik rutzil wäch saludar xxx
ya’ol t’uyulib’äl acomodador xxx
ya’ol ub’ixik anuncio xxx
ya’onik ceder xxx
yab’äl kaqiq’ ventilador xxx