Quiché/Vocabulario/Quiché/U

Vocabulario - Letra U Quiché - Español editar

Español Quiché Ejemplo
ub’aq’ tiko’n granos xxx
ub’e ja’ zanja xxx
ub’elej ik’ septiembre xxx
ub’i’ tijonem curso xxx
ub’inem ch’ich’ tráfico xxx
ub’ix tyox coro xxx
ub’ulq’u’tem ja’ ola xxx
uch’ajo’nib’äl tinamit lavadero público xxx
uch’ich’al kaxlanwa lata de hornear xxx
uch’ipaqil ware’aj pasta dental xxx
uch’u’k’ b’e esquina xxx
uche’al ij tronco parte del cuerpo xxx
uche’l ij espalda xxx
uchi’ atz’yäq retazo xxx
uchi’ ja puerta xxx
uchi’ ja’ orilla xxx
uchi’ plo / cho playa xxx
uchikonil xkanul erupción xxx
uchikopil plo gaviota xxx
uchikopil ri che’ gajo xxx
uchikopil ware’aj caries xxx
uchokonsab’äl tz’ajal xajäb’ caja de lustrador xxx
ucholb’äl chak agenda xxx
uchoq’ab’il tiko’n abono xxx
uchuq’ab’ upam ulew fuerza de gravedad xxx
uchuq’ab’il q’ojom batería xxx
uja’ al ch’ich’ diesel xxx
uja’al ch’ich’ gasolina xxx
uja’al uq’atb’äl ch’ich’ líquido de frenos xxx
uja’rsab’äl filtro de aceite xxx
uje’ ajxik’ch’ich’ cola de avión xxx
uje’lal etz’ab’a’lil joya xxx
ujukub’ cho lancha xxx
ujukub’ ja’ bote transporte marítimo xxx
ujukub’ plo barco xxx
ujulajuj ik’ noviembre xxx
ujulal ch’ich’ fosa xxx
uk’ ok’ arisab’äl margarina xxx
uk’a’malil pretina xxx
uk’ajil tz’aq mezcla xxx
uk’at etz’anem net/red xxx
uk’at kär red de pescar xxx
uk’axel ware’aj dentadura postiza xxx
uk’isb’äl último xxx
uk’iyal läq vajilla xxx
uk’olib’äl ch’ajo’n baño para ropa xxx
uk’olib’äl jab’chal wuj bolsa de cartero xxx
uk’olib’äl tyox sagrario xxx
uk’olib’äl wachib’äl cuadro xxx
uk’olib’äl wuj portapapeles xxx
ukab’ q’ij / maq’ij martes xxx
ukaj ik’ abril xxx
ukaj q’ij / juq’ij jueves xxx
ukaqiq’al ch’ich’ calibrador de aire xxx
ukej juyub’ cebra xxx
ukej plo caballito de mar xxx
uki’iyib’äl joron oasis xxx
ukik’el aq moronga xxx
ukojonil taqom wuj apartado postal xxx
ukoral aq chiquero/porqueriza xxx
ukowib’äl ch’awib’äl altavoz xxx
ukowil q’ab’aj antebrazo xxx
ukunel rikil especia xxx
ukunel rikil mayonesa xxx
ulajuj ik’ octubre xxx
ulew tierra xxx
ulew b’e camino de tierra xxx
umanteka’il ch’ich’ aceite para carro xxx
umej pinza xxx
umejb’äl doblez xxx
umejb’äl raqän ruedo xxx
umopil aqanaj tobillo xxx
upa ja piso xxx
upa kaj galaxia xxx
upa q’ab’aj palma de la mano xxx
upa ra’ chakiteb’ gaveta xxx
upam ch’ekaj pantorrilla xxx
upam xajäb’ plantilla xxx
uparaqän xajäb’ suela xxx
upasil faja de carro xxx
upuwi’ jo’s sombrero de mago xxx
uq’ab’ atz’yäq manga xxx
uq’ab’ atz’yäq puño xxx
uq’ab’ che’ rama xxx
uq’ateb’äl bomper xxx
uq’axeb’äl ch’ich’ semáforo xxx
uq’o’ik/uk’ob’ik hacer ojales xxx
uq’ojom tyox órgano xxx
uqajib’äl ajxik’ch’ich’ pista de aterrizaje xxx
uqul atz’yäq cuello ropa xxx
uqul q’ab’aj muñeca parte del cuerpo xxx
urab’ che’ raíz xxx
uraqik k’ax golpe xxx
üs mosquito xxx
usik’ib’äl tyox campanario xxx
usuk’lil talle xxx
usutib’äl ulew órbita xxx
utak’alib’äl xajäb’ tacón xxx
utayik tob’anik pedir limosna xxx
utiw coyote xxx
utixixb’äl ja’ catarata xxx
utob’otik/utasb’al paletón xxx
utujal kaxlanwa horno xxx
utukel / tukelam solo xxx
utz bueno xxx
utz k’olem cómodo xxx
utz’aqatib’äl ti’ij menudo xxx
utz’ikin tz’i’ escupelo xxx
utz’u’mal palajäj mejilla xxx
utza’m achaq cadera xxx
utzal b’e avenida xxx
utzalaj / uxkut lado xxx
utzatzalaj pamaj acidez estomacal xxx
utzirsanel ch’ich’ mecánico xxx
utzirsaxik mejorar xxx
uwa ch’ekaj espinilla xxx
uwa k’u’xaj pecho xxx
uwa säq césped xxx
uwa tyox atrio xxx
uwa xan pared xxx
uwa’al ichaj sopa xxx
uwa’al uwa che’ jugo xxx
uwa’l che’ savia xxx
uwa’l pïx salsa de tomate xxx
uwa’l tz’um / le’ch leche xxx
uwa’oq’ib’äl awaj granero xxx
uwach che’ fruto xxx
uwach tiko’n cosecha xxx
uwach tzu’b’äl pantalla xxx
uwajxaq ik’ agosto xxx
uwaq ik’ junio xxx
uwaq q’ij / saq’ij sábado xxx
uwi ja ch’ich’ lámina xxx
uwi q’ab’aj dedo xxx
uwi’ aqanaj dedos del pie xxx
uwi’ ja terraza xxx
uwi’ q’ab’aj dedal xxx
uwujil ch’ab’äl misal xxx
uwujil kunab’äl receta xxx
uwujil pwäq cheque xxx
uwujil q’axch’aqap pasaporte xxx
uwujil saqil recibo de luz xxx
uwujil tojb’äl talonario de cheques xxx
uwujil tojb’äl ch’aweb’äl recibo de teléfono xxx
uwujil tojb’äl joron recibo de agua xxx
uwujil uk’olib’äl pwäq cuenta xxx
uwuq ik’ julio xxx
uxaq kotz’i’j pétalo xxx
uxaq q’aq’ llama xxx
uxe k’ix ichíntal xxx
uxe’ aqanaj planta del pie xxx
uxe’ chi’aj mandíbula xxx
uxe’ e barbilla/mentón xxx
uxe’ q’ab’aj bocamanga xxx
uxe’ teleb’aj axila xxx
uxe’ xajäb’ tapita xxx
uxik’ ajxik’ ch’ich’ ala de avión xxx
uximb’äl chajinel cincho de policía xxx
uxkutil aqanaj talón xxx
uxlab’äl ch’ich’ parquímetro xxx
uxlanib’äl xajäb’ pantufla xxx
uxlanik reposar xxx
uya’ik tob’anik dar limosna xxx
uyab’ utun eclipse xxx