Quiché/Vocabulario/Quiché/M

Vocabulario - Letra M Quiché - Español editar

Español Quiché Ejemplo
ma ch’u’j täj manso xxx
ma kok ta waran insomnio xxx
ma utz täj k’olem incómodo xxx
ma’ tam tarde demorado xxx
maj kub’ano desocupado xxx
makunel delincuente xxx
man k’i’ täj escaso xxx
man k’o täj ausente xxx
man tz’aqat täj incompleto xxx
mank mango xxx
mansa’n manzana xxx
manteka’ manteca xxx
maq’uq’ quetzal moneda xxx
masat venado xxx
matzati’/ch’op piña xxx
mayi’jab’äl agradar xxx
mayi’jab’äl sorpresa xxx
mayi’jab’äl täj desagradar xxx
mayi’janik contemplar xxx
meb’a’ pobre xxx
mejb’äl retz’ab’alil frunce xxx
mejenik torcedura xxx
mejik / b’uxik doblar xxx
meq’isab’äl cafetera xxx
mesab’äl escoba xxx
mesonik barrer xxx
miq’sab’äl / kape / k’atän café bebida xxx
molaj grupo xxx
molaj etz’anel equipo xxx
mub’axik remojar xxx
mukun güicoy xxx
mulib’äl mes rastrillo xxx
munib’äl golosina xxx
muqulik sutz’ nieve xxx
muxanel nadador xxx
muxanib'äl piscina xxx
muxanik bucear xxx
muxanik nadar xxx
muxanik natación xxx
muxu’x ombligo xxx