Quiché/Vocabulario/Quiché/C

Vocabulario - Letra C Quiché - Español editar

Español Quiché Ejemplo
ch’a’k infección xxx
ch’ajb’äl läq lavaplatos xxx
ch’ajb’äl q’ab’aj lavamanos xxx
ch’ajch’ajenek asear xxx
ch’ajinel guardia de seguridad xxx
ch’ajo’ manik lavar xxx
ch’ajo’manel lavandera xxx
ch’akanik / ch’ekenik ganar xxx
ch’akanik/ch’ekenik aprobar xxx
ch’akat almohada xxx
ch’akoj / sipanik premio xxx
ch’aktijonik grado xxx
ch’äm ácido xxx
ch’am ja’ vinagre xxx
ch’ami’y garrote xxx
ch’aqab’anik mojar xxx
ch’aqap ulew pa ja’ isla xxx
ch’aweb’äl radio transmisor xxx
ch’aweb’äl tinimit teléfono público xxx
ch’aweb’äl wuj telégrafo xxx
ch’awib’äl cabina de locución xxx
ch’awib’äl ko micrófono xxx
ch’awib’äl xikinaj audífono xxx
ch’awinel locutor xxx
ch’ayanik atacar xxx
ch’ekaj rodilla xxx
ch’ich’ carro xxx
ch’ich’ chajil tinamit radiopatrulla xxx
ch’ich’ k’olib’äl bote de pintura xxx
ch’ich’ pa kaj cápsula espacial xxx
ch’ich’ pwäq centavo xxx
ch’ich’ pwäq moneda xxx
ch’ich’ yuqb’äl cadena xxx
ch’ilch’il buñuelo xxx
ch’ima güisquil xxx
ch’ipäq jabón xxx
ch’iw/wich’ pollito xxx
ch’o ratón xxx
ch’o ratón xxx
ch’o’jinik pelear xxx
ch’op winäq trapecista xxx
ch’opinik / pixk’anik / ch'opinik saltar xxx
ch’u’j violento xxx
ch’u’j/k’a’n bravo xxx
ch’u’kaj codo xxx
ch’uch’uj fino xxx
ch’uch’uj suave xxx
ch’uch’uj t’uyulib’äl sillón xxx
ch’uch’ujib’äl pomada xxx
ch’uch’ujirasanik lijar xxx
ch’uch’ujirsab’äl lija xxx
ch’uch’ujirsab’äl plancha xxx
ch’uch’ujirsab’äl planchador xxx
ch’uch’ujirsanik planchar xxx
ch’umil estrella xxx
ch’uqb’äl baúl automóvil xxx
ch’uqb’äl cancel xxx
ch’uqb’äl tapadera xxx
ch’uqb’äl tapón xxx
ch’uqb’äl telón xxx
ch’uqb’äl traslape xxx
ch’uqb’äl chakiteb’ carpeta para escritorio xxx
ch’uqb’äl chi’aj bufanda xxx
ch’uqb’äl ketik’olb’ix funda para disco xxx
ch’uqb’äl uchi’ ja cortina xxx
ch’uqik ocultar xxx
ch’uti ajxik’ ch’ich’ avioneta xxx
ch’uti’narsaxik reducir xxx
ch’utiset argolla xxx
cha’onik escoger xxx
chäj ocote xxx
chajil tinamit policía xxx
chajil tyox acólito xxx
chajinel cuidador xxx
chakab’äl trípode xxx
chakach canasto xxx
chakiteb’ pupitre xxx
ch'akoj rech etz'anem trofeo xxx
chakub’äl/ jokb’äl / asaron azadón xxx
chanim temprano xxx
chapab’äl varilla del capó xxx
chapanik sujetar alfileres xxx
chapb’äl engrapadora xxx
chapb’äl kär anzuelo xxx
chapb'äl atz'yäq botón xxx
chapik cazar xxx
chapik sostener xxx
chaq’äb’ noche xxx
chaq’ab’il chakiteb’ mesa de noche xxx
chaq’inik salpicar xxx
chaqi’j ulew desierto xxx
chaqi’jarik secar xxx
charareb’äl carreta xxx
charareb’äl carretilla xxx
charareb’äl ch’ich’ trailer xxx
charareb’äl jas täq carro maletero xxx
charareb’äl kunab’äl carreta para medicinas xxx
charareb’äl q’a’am gradas eléctricas xxx
charareb’äl wakax yunta xxx
chararenik arrastrar xxx
chayub’äl/cha´b’äl cernidor xxx
che’ árbol xxx
che’ palo xxx
che’ tz’ib’ab’äl lápiz xxx
che’/tz’alam madera xxx
cheq’inik tropezar xxx
chi rij exterior xxx
chi rij fuera de xxx
chi rij tras xxx
chi unaqaj cerca xxx
chi upam interior xxx
chi utzal contra xxx
chi uwäch delante de xxx
chi uwäch frente a xxx
chi uxe’ bajo preposición xxx
chi uxo’l entre xxx
chi’aj boca xxx
chi’aj labio xxx
chi’nik/tzujunik ofrecer xxx
chij chivo xxx
chikb’äl/klawux clavo xxx
chiköp / rapapinel chiköp pájaro xxx
chila’ allí xxx
chila’ desde xxx
chim bolsa plástico xxx
chim morral xxx
cho lago xxx
cho’kej / kumatz calambre muscular xxx
cho’pijinik aflojar xxx
chojlinik sonar xxx
chokonisa’n instrumento xxx
chokonsa’b’äl útil xxx
chokonsab’äl täj inútil xxx
cholaj / taje’n surco xxx
cholajinik ordenar xxx
chom gordo xxx
chom kumätz víbora xxx
chom patax cisne xxx
choqonenik molestar xxx
choyb’äl machete xxx
chub’aj saliva xxx
chun cal xxx
chupb’äl extintor xxx
chupb’äl interruptor xxx
chupb’äl q’aq’ motobomba xxx
chupi q’aq’ luciérnaga xxx
chupik apagar xxx
chupu/yojik tz’ib’ borrar xxx
chupuj b’i’aj/muqu’nik entierro xxx
chupul q’aq’ bombero xxx