Quiché/Vocabulario/Español/D

Letra D editar

Vocabulario - Letra D Español - Quiché editar

Español Quiché Ejemplo
dar limosna uya’ik tob’anik xxx
de ech xxx
débil saqtub’/ma kowilaj täj xxx
dedal uwi’ q’ab’aj xxx
dedo uwi q’ab’aj xxx
dedos del pie uwi’ aqanaj xxx
delantal tasb’äl/lante’r xxx
delante de chi uwäch xxx
delgado xax xxx
delgado constitución b’aq xxx
delincuente makunel xxx
demanda k’i loq’o’manelab’ xxx
dentadura postiza uk’axel ware’aj xxx
dentista elesal ware’aj xxx
depósito de agua k’olib’äl joron xxx
derramar tixonik xxx
desagradar mayi’jab’äl täj xxx
desaparecer sachanik xxx
desatar kirik xxx
descomponer yojixik xxx
descongestionante elesab’äl q’oxom xxx
descoser kirik/solik xxx
desde chila’ xxx
desdichado b’isonel xxx
desenredar solik xxx
desfilar t’ikoj aqanaj xxx
desgarre muscular q’ajem / retijol xxx
deshacer yojinik xxx
desierto chaqi’j ulew xxx
desmayo sachem xxx
desmejorar nimatajik xxx
desocupado maj kub’ano xxx
desordenado yojom/yujum xxx
despachar ya’ik / kajmanik xxx
despacho eqele’nib’äl xxx
despedida jachoj ib' xxx
despedir jachanik ib’ xxx
despeinado kichom wi'aj / xik’ixik wi’aj xxx
despertar k’astajem xxx
despreciar itzelaxik/itzel kil wi xxx
desprender juruxik xxx
destinatario k'ulunel wuj xxx
destornillador elesab’äl xxx
desvestirse elesanik atz’yäq xxx
detener q’atenik xxx
devolver tzalixik xxx
día q’ij xxx
diario/periódico q’alajisanel tzij wuj xxx
diciembre kab’lajuj ik’ xxx
dichoso ki’kotel xxx
dieciséis waqlajuj xxx
diente ware’aj xxx
diesel uja’ al ch’ich’ xxx
diez lajuj xxx
diez mil oxq’o’ ukach’uwi’ xxx
difícil k’ax ub’änik xxx
dinero pwäq xxx
dirección etal ja xxx
dirección escuela k’amb’e ja xxx
directora k’amäl b’e xxx
dirigir k’amoj b’e xxx
disco ketik'olb'ix xxx
disfraz jalwach xxx
disparar k’aqanik xxx
distribuidor jachanel xxx
divertir ki’kotenik xxx
doblar mejik / b’uxik xxx
doblez umejb’äl xxx
doce kab’lajuj xxx
doctor /médico ajkun / kunanel xxx
dolor q’oxowik xxx
domador qasanel xxx
domingo wuq q’ij / toq’ij xxx
dormir waram xxx
dorso de la mano rij q’ab’aj xxx
dos ka’ib’ / këb’ xxx
doscientos lajuk’al xxx
dulce dulce sabor ki’ xxx
dulce dulce confite kab’ xxx
durazno tura’s xxx
duro ko xxx