Polaco/Anexo/Fonología

< Polaco‎ | Anexo

Vocales

editar
'
Polaco Equivalente fonético
ą o nasalizada, equivalente a la õ del portugués
ę e nasalizada
ó u del español

Consonantes

editar
'
Polaco Equivalente fonético
c z del alemán [ts]
j j del inglés
ł w del inglés
ń ñ del español
w v del español