Japonés/Kanji/Grado 2/分

< Japonés‎ | Kanji‎ | Grado 2

Kanji de minutos y entender

Onyomi: fun-bun-pun Kunyomi: wa(karu)-wa(keru)