Japonés/Kanji/Grado 2/会

< Japonés‎ | Kanji‎ | Grado 2

Kanji de encontrarse y verse

Onyomi: kai-e Kunyomi: a(u)