Japonés/Kanji/Grado 2/今

< Japonés‎ | Kanji‎ | Grado 2

Kanji de ahora u hoy

Onyomi: kon-kin Kunyomi: ima