Gallego/Gramática/Preposiciones y locuciones prepositivas

19. Preposiciones y locuciones prepositivas editar

Una palabra será clasificada como proposición cuando sirve de ligadura entre dos términos de una misma oración o une dos oraciones. Ej.: Teño medo de asalto. (tengo miedo de asalto) Teño medo de ficar ferido nun asalto (tengo miedo de herirme en un asalto).

conxuncions de en a por
a da na á pola
o do no ao polo
as das nas as polas
os dos nos aos polos

As preposicións son:

a,agas,ante,ata,canda,cara a,con,contra,de,deica,desde,en,entre,onda,para,perante,por, segundo, sen,sobre,tras e xunta

(las preposiciones son:

a,ante,bajo,contra,de,desde,durante,en,entre,hacia,hasta,mediante,para,por,según,sin,sobre,tras y vía)

nestas frases podense atopar:

a

á beira de

a carón de

a causa de

a diferenza de

a forza de

a par de

á parte de

a pesar de

a poder de

a por de

a prol de

a rente(s) de

a respecto de

a son de

a través de

abaixo de

acerca de

ademais de

aga

agás

alén de

amais de

ante

antes de

ao par de / ó par de

ao pé de / ó pé de

ao redor de / ó redor

de

após

aquén de

arredor de

arriba de

ata

até

atrás de

baixo

baixo de

bardante

bardante de

beira de

cabo

cabo de

canda

canto a

cara a

cas

cas de

cerca de

cima de

co gallo de

con

con respecto a

conforme

consonte

contra

contra de

de

de par de

debaixo de

deica

dende

dentro de

derredor de

derriba de

des

desde

despois de

detrás de

diante de

durante

en

en canto a

en favor de

en fronte de

en lugar de

en par de

en troques de

en vez de

encima de

encol de

enriba de

entre

excepto

fóra

fóra de

fronte a

lonxe de

malia

mediante

menos

no canto de

onda

para

perante

por

por ante

por causa de

por cousa de

por culpa de

por medio de

por mor de

preto de

quitando

respecto a

respecto de

riba de

sacado

sacando

salvante

salvo

segundo

sen

senón

so

sobre

sobre de

tocante a

tras

tras de

verbo de

xunta

xunto a

xunto de