Gallego/Gramática/Adverbios y locuciones adverbiales

18. Adverbios y locuciones adverbiales editar

De lugar editar

á beira

a carón

a contramán

a rente(s)

abaixo

acá

acó

acolá

adiante

alá

alén

algures

alí

aló

ao lado / ó lado

ao pé / ó pé

ao redor / ó

redor

aquén

aquí

arredor

arriba

atrás

avante

cerca

debaixo

dentro

derredor

derriba

detrás

diante

embaixo

en fronte

encima

enriba

fóra

lonxe

ningures

onde

preto

u?

velaí

velaquí

xalundes

U.Este adverbio interrogativo solo se usa seguido de artículo determinado o formas átonas del pronombre persoal de 3ª persona en enunciados sin verbo: u-lo meu sombreiro?; tráeme a chaqueta, eula? Pero non *ulos puxeches?

De tempo editar

a deshora

a destempo

a diario

a miúdo

a tempo

acotío

agora

aínda

antano

antes

antes de antonte

atonte

ao outro día / ó outro día"

ao pouco / ó pouco

ao raro / ó raro

aos poucos / ós

poucos

arestora

arreo

ás veces

asemade

atrás

axiña

cando

cedo

cerca

daquela

de alí a pouco

de aquí a pouco

de camiño

de cando en cando

de cando en vez

de momento

de raro en raro

de tempo en tempo

de vez en cando

decontado

decontino

decote

decotío

deica pouco

deica un pouco

deseguida

deseguido

despois

detrás

diante

en diante

en tempo

endexamais

endoutro día

enseguida

entón

entrementres

hogano

hoxe

hoxe en día

inda

logo

mañá

mentres

namentres

noutrora

nunca

o outro antonte

onte

outrora

"outronte"

para o outro día

pasadomañá

por veces

pouco a pouco

pouco e pouco

preto

pronto

seguido

sempre

tarde

trasantonte

xa

xacando

xamais

De cantidade e precisión editar

a medias

pouco

algo

apenas

bastante

moito

canto

case

casemente

dabondo

de máis

de menos

de sobra

de todo

demasiado

logo

máis

malamente

medio

menos

mesmamente

mesmo

moi

moito

nada

por aí

pouco

soamente

talmente

tan

tanto

xustamente

xusto

De modo editar

apasionadamente

ben

mal

bello

decididamente

á fin

á mantenta

á présa

a propósito

a treo

adrede

amodo

ao cabo / ó

a escape

cabo

ao chou / ó

chou

ao dereito / ó

dereito

ao fin / ó fin

ao xeito / ó

xeito

ás présas

ás toas

asemade

así

ben

como

de balde

de face

de golpe

de pronto

de propósito

de repente

de socate

de socato

de súpeto

devagar

en balde

engorde

gratis

mal

mellor

paseniño

peor

pouco a pouco

secasí

Adverbios en -mente.. Los adverbios de modo constituyen una serie abierta.

De afirmación editar

abofé así mesmo de certo

si

tamén

xaora

De negación editar

non

nunca

tampouco

xamais

De dubida editar

acaso

ao/ó mellor

disque

poida que

quizá(s)

quizabes

quizais

se cadra

se callar

seica, seique

talvez