Diferencia entre revisiones de «Catalán/Lliçó18a»

4930 bytes añadidos ,  hace 17 años
sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
{{Navegador catalán|actual=Lliçó18a
|siguiente=Lliçó19a
|anterior=Lliçó17a
|solución=Exercicis de la divuitena lliçó
}}
 
 
== Els participis dels verbs irregulars (los participios de los verbos irregulares) ==
 
La gran mayoría de participios irregulares en catalán se concentran en la segunda conjugación. aquí los agruparemos en grupos segun las terminaciones.
 
=== Participis acabats per -GUT (participios acabados en -GUT) ===
<font color="#0x0000FF">'''beure: begut'''</font> (''bebido'')
'''M'He begut tres ampolles de rom'''.
''Me he bebido tres botellas de ron''
<font color="#0x0000FF">'''caldre: calgut'''</font> (''hecho falta'')
'''No ha calgut acomiadar el director sinó el sotsdirector'''.
''No ha hecho falta despedir al director sino al subdirector''
<font color="#0x0000FF">'''caure: caigut'''</font> (''caído'')
'''La Joana ha caigut aquesta nit i s'ha trencat la cama'''.
''Joana se ha caído esta noche y se ha roto la pierna''.
<font color="#0x0000FF">'''conèixer: conegut'''</font> (''conocido'')
'''Ella no ha conegut mai el meu pare'''.
''Ella no ha conocido nunca a mi padre''.
<font color="#0x0000FF">'''córrer: corregut'''</font> (''corrido'')
'''Heu corregut quaranta-dos quilòmetres?'''.
''¿Habéis corrido cuarenta y dos kilómetros?''.
<font color="#0x0000FF">'''creure: cregut'''</font> (''creído'')
'''He cregut sempre en tu'''.
''He creído siempre en ti''.
<font color="#0x0000FF">'''haver: hagut'''</font> (''habido'')
'''No hi ha hagut cap candidat estranger'''.
''No ha habido ningún candidato extranjero''.
<font color="#0x0000FF">'''ploure: plogut'''</font> (''llovido'')
'''Ha plogut a bots i barrals'''.
''Ha llovido a cántaros''.
<font color="#0x0000FF">'''poder: pogut'''</font> (''podido'')
'''Has pogut parlar amb ells?'''.
''¿Has podido hablar con ellos?''.
<font color="#0x0000FF">'''riure: rigut'''</font> (''reído'')
'''No he rigut mai tant com avui'''.
''No me he reído nunca tanto como hoy''.
<font color="#0x0000FF">'''tenir: tingut'''</font> (''tenido'')
'''No has tingut ganes de pixar?'''.
''¿No has tenido ganas de mear?''.
<font color="#0x0000FF">'''venir: vingut'''</font> (''venido'')
'''Qui ha vingut? Ha vingut un home amb bigoti'''.
''¿Quién ha venido? ha venido un hombre con bigote''.
<font color="#0x0000FF">'''voler: volgut'''</font> (''querido'')
'''Han fet sempre el que han volgut'''.
''Han hecho siempre lo que han querido''.
 
=== Participis acabats per -UT (participios acabados en -UT) ===
 
<font color="#0x0000FF">'''cabre: cabut'''</font> (''cabido'')
'''Només ha cabut un litre d'aigua en aquesta ampolla'''.
''Sólo ha cabido un litro de agua en esta botella''.
<font color="#0x0000FF">'''créixer: crescut'''</font> (''crecido'')
'''Li han crescut molt els cabells'''.
''Le ha crecido mucho el pelo''.
<font color="#0x0000FF">'''néixer: nascut'''</font> (''nacido'')
'''On heu nascut? El meu germà a Perpinyà i jo a Tortosa'''.
''¿Dónde habéis nacido? Mi hermano en Perpiñán y yo en Tortosa''.
<font color="#0x0000FF">'''rebre: rebut'''</font> (''recibido'')
'''Aquesta setmana no hem rebut el correu al meu poble'''.
''Esta semana no hemos recibido el correu en mi pueblo''.
<font color="#0x0000FF">'''saber: sabut'''</font> (''sabido'')
'''La policia no ha sabut dir qui va robar el cotxe del batlle'''.
''La polícia no ha sabido decir quién robó el coche del alcalde''.
<font color="#0x0000FF">'''viure: viscut'''</font> (''vivido'')
'''He viscut tota la vida a la vora de la mar'''.
''He vivido toda la vida a la orilla del mar''.
 
=== Participis acabats per -ES (participios acabados en -ES) ===
 
<font color="#0x0000FF">'''encendre: encès'''</font> (''encendido'')
'''He encès la ràdio'''.
''he encendido la radio''.
<font color="#0x0000FF">'''entendre: entès'''</font> (''entendido'')
'''Els romanesos del curs han entès de seguida el català'''.
''Los umanos del curso han entendido en seguida el catalán''.
<font color="#0x0000FF">'''estendre: estès'''</font> (''estendido/tendido'')
'''He estès la roba al terrat perquè allà s'eixuga aviat'''.
''He tendido la ropa en la azotea porque allí se seca pronto''.
<font color="#0x0000FF">'''prendre: pres'''</font> (''tomado'')
'''No he pres res des de les vuit del matí'''.
''No he tomado nada desde las occho de la mañana''.
2488

ediciones