Diferencia entre revisiones de «Esperanto/Vocabulario/En el restaurante»

sin resumen de edición
m (+)
Sin resumen de edición
*'''lunĉo:''' comida del medio día
*'''filo:''' hijo
*'''fiŝo kun pomfritojterpom-fritoj:''' pescado y patatas fritas.
*'''pecoporcio:''' porción
*'''kiŝo:''' pastel, normalmente relleno de carne o verduras.
*'''trinki:''' beber
*'''Kelnero''': Saluton.
*Kliento: Saluton.
*Kelnero: Ĉu mi rajtas '''servi''' vinal vi?
*Kliento: Jes, dankon. Ni volonte volas '''manĝi''' du '''lunĉo'''-menuojn.
*'''Filo''' de la kliento: Mi volas manĝi '''fiŝo'''n '''kun pomfritojterpom-fritoj'''.
*Kliento: Kaj mi volas manĝi '''peco'''n da '''kiŝo'''.
*Kelnero: Kion vi volas '''trinki'''?
*Kliento: Mi petas '''Oranĝosukooranĝosuko'''n por mia filo kaj '''ruĝa'''n '''vino'''n por mi.
*Kelnero: Ĉu vi volas iun '''deserto'''n?
*Kliento: Jes, bonvolu alporti '''fragoglaciaĵo'''n kaj '''laktorizo'''n.
*Kelnero: Bone, ĉu vi volas ion alian?
*{{Vorto|Ĉu vi havas ion por trinki?||Tiene/Tienes (formal/informal) algo de beber?}}
*{{Vorto|Ĉu vi volas ion por manĝi?||Quiere/Quieres (formal/informal) algo de comer?}}
*{{Vorto|Ĉu mi povashavigu akirial vi ion por manĝi al vi?||Quiere/Quieres (formal/informal) algo de comer?}}
*{{Vorto|Ĉu vi volas ion por trinki?||Quiere/Quieres (formal/informal) algo de beber?}}
*{{Vorto|Mi volusdeziras trinki ... por trinki, dankonmi petas.||Quisiera ... , por favor}}
*{{Vorto|kafotasontason da kafo||una taza de café}}
*{{Vorto|teotasontason da teo||una taza de té}}
*{{Vorto|glason da biero||un tarro de cerveza}}
*{{Vorto|glason da vino||un vaso de vino}}
*{{Vorto|glason da oranĝosuko||un vaso de jugo de naranja}}
*{{Vorto|glason da pomosuko||un vaso de jugo de manzana}}
*{{Vorto|Ĉu mi povashavigu akirial vi ion por trinki al vi?||Quiere/Quieres (formal/informal) algo de beber?}}
*{{Vorto|Kion vi volusdeziras trinki?||Qué le gustaría/te gustaría (formal/informal) beber?}}
*{{Vorto|Kion vi volusdeziras manĝi?||Qué le gustaría/te gustaría (formal/informal) comer?}}
*{{Vorto|Kion vi rekomendas?||Qué recomienda/recomiendas?(formal/informal)}}
*{{Vorto|Ĉu mi povas vidi la menuon, dankon?||Puedo ver el menú, por favor?}}
*{{Vorto|Ĉu mi povas vidi la vinliston, dankon?||Puedo ver la carta de vinos, por favor?}}
*{{Vorto|Mi volus tion ĉi, dankon||Me gustaría esto, por favor}}
*{{Vorto|Ĉu vi volusdeziras apetiteconantaŭmanĝon?||Desea una entrada ?}}
*{{Vorto|Mi volusdeziras apetiteconantaŭmanĝon, dankonmi petas.||Quisiera una entrada, por favor}}
*{{Vorto|Mi volusdeziras iom da fiŝo, dankonmi petas.||Quisiera algo de pescado, por favor}}
*{{Vorto|Mi volusdeziras iom da bifsteko, dankonmi petas.||Quisiera algo de carne, por favor}}
*{{Vorto|Mi volusdeziras iom da porkaĵo, dankonmi petas.||quisiera algo de cerdo, por favor}}
*{{Vorto|Mi volusdeziras salaton, dankonmi petas.||Quisiera una ensalada, por favor}}
*{{Vorto|Mi volusdeziras iom da supo, dankonmi petas.||Quisiera una sopa, por favor}}
*{{Vorto|Mi volusdeziras ion vegetaran, dankonmi petas.||Quisiera algo vegetariano, por favor}}
*{{Vorto|Ĉu vi volusdeziras deserton?||Quiere/Quieres (formal/informal) postre?}}
*{{Vorto|Por apitetecoantaŭmanĝo, mi volusdeziras...||como entrada, quisiera ...}}
*{{Vorto|PorKiel pladopladon, mi volusdeziras...||Para plato fuerte, quisiera ...}}
*{{Vorto|PorKiel desertodeserton, mi volusdeziras...||Para postre, quisiera ...}}
*{{Vorto|Ĉu mi povas haviricevi tion ĉi kun ĉipojĉipsoj / rizo / terpomoj?||Puedo ordenar esto con [papas }}fritas]/arroz/papas?
*{{Vorto|Ĉu mi povas haviricevi tiuntion ĉi sen...?||Puedo ordenar esto sin ...?}}
*{{Vorto|MeĈu puedemi darpovas sóloricevi unanur porciónmalgrandan pequeña por favorporcion?||ĈuMe mipuede povasdar havisólo nuruna malgrandanporción porcion, dankonpequeña?}}
*{{Vorto|KiojnKiujn saladojnsalatojn vi havas?||Qué ensaladas tiene?}}
*{{Vorto|NenioNenion pli, dankon||Nada más, gracias.}}
*{{Vorto|ĜiTio estas por kunpreni||Es para llevar}}
*{{Vorto|Mi estas vegetarano||Soy vegetariano}}
*{{Vorto|Mi estas vegano||Soy vegetariano}}
*{{Vorto|Mi ne povas manĝi tion.||No puedo comer eso}}
*{{Vorto|Ĉu ĉi tiutio enhavas...?||Esto tiene ...?}}
*{{Vorto|(multe da) salo(n)||(mucha) sal}}
*{{Vorto|(multe da) sukero(n)||(mucha) azúcar}}
*{{Vorto|(multe da) graso(n)||(mucha) grasa}}
*{{Vorto|kioĈu viandoen ajntio enestas...?||carneEsto tiene ...?}}
*{{Vorto|kio marmanĝaĵo ajnviandon||mariscoscarne}}
*{{Vorto|kio fiŝo ajnmarmanĝaĵon||pescadomariscos}}
*{{Vorto|kioj laktaj produktoj ajnfiŝon||productos lácteospescado}}
*{{Vorto|Milaktajn ne trinkas (alkoholon)produktojn||No beboproductos (alcohol)lácteos}}
*{{Vorto|Mi ne havastrinkas alkoholon. forkon||No tengobebo tenedor(alcohol)}}
*{{Vorto|Mi ne havas tranĉilonforkon.||No tengo cuchillotenedor}}
*{{Vorto|Mi ne havas kulerontranĉilon.||No tengo cucharacuchillo}}
*{{Vorto|GlasoMi malaperasne havas kuleron.||FaltaNo untengo vasocuchara}}
*{{Vorto|PladoMankas malaperasglaso.||Falta un platovaso}}
*{{Vorto|ĈiMankas tio ne estas puraplado.||Esto noFalta estáun limpioplato}}
*{{Vorto|ĜiĈi estastio trone malvarmaestas pura.||EstáEsto no muyestá fríolimpio}}
*{{Vorto|Ĝi estas tro spicamalvarma.||Está muy condimentadofrío}}
*{{Vorto|Ĉi tio neĜi estas kiontro mi ordonisspicita.||Esto no es loEstá quemuy ordenécondimentado}}
*{{Vorto|EstasĈi erarotio ĉine tieestas, kion mi mendis.||HayEsto no es lo unque errorordené}}
*{{Vorto|ĜiJen estis bongustegaeraro.||EstabaHay un deliciosoerror}}
*{{Vorto|MiTio volusgustis pagi, dankonbonege.||Quisiera pagar, porEstaba favordelicioso}}
*{{Vorto|Mi deziras pagi, mi petas.||Quisiera pagar, por favor}}
*{{Vorto|Ĉu mi povas haviricevi la bilon, dankonfakturon?||Puede/Puedes (formal/informal) traerme la cuenta?}}
*{{Vorto|Ni volus pagi aparte||Vamos a pagar cuentas separadas}}
*{{Vorto|ĈuNi ĉiodeziras estaspagi inkludita?aparte||EstáVamos todoa incluido?pagar cuentas separadas}}
*{{Vorto|Ĉu trinkmonotio estasinkluzivas inkluditaĉion?||Está incluidatodo la propinaincluido?}}
*{{Vorto|Ĉu tio inkluzivas trinkmonon?||Está incluida la propina?}}
*{{Vorto|Ĉu vi ŝatas kuiri?||Le/Te (formal/informal) gustaría cocinar?}}
*{{Vorto|Kiu kuiros en ĉi tiu noktovespero?||Quién cocinará esta noche?}}
*{{Vorto|Ĉu mi kuiros ĉi tiu noktovespero?||Debo cocinar esta noche?}}
*{{Vorto|Kion mi faroskuiros?||Qué debo preparar?}}
*{{Vorto|Ĉu vi volusdeziras tason da kafo?||Quiere/Quieres (formal/informal) una taza de café?}}
*{{Vorto|Ĉu vi volusdeziras tason da teo?||Quiere/Quieres (formal/informal) una taza de té?}}
[[Categoría:Esperanto|{{PAGENAME}}]]
Usuario anónimo