Diferencia entre revisiones de «Catalán/Ortografía y pronunciación»

(Revertidos los cambios de 80.33.43.235 a la última edición de 62.57.23.237 usando monobook-suite)
 
==DIÈRESI==
 
La dièresi és un signe consistent en dos petits puntents col·locats sobre una vocal, per indicar que se n'ha d'alterar la pronunciació. Tot i la semblança gràfica, no s'ha de confondre amb l'umlaut.
 
'''L'ús de la dièresi en català'''
 
En català, també s'empra damunt de les vocals i / u per indicar que aquestes vocals no formen diftong amb la vocal anterior: veïna, llaüt, agraït, continuï, obeïes...
 
Es posa dièresi en els casos següents:
 
Quan hem de pronunciar una u que podria ser muda: al-gues / ai-gües, tan-ques / pas-qües.
 
Quan la i o la u podrien fer diftong amb la vocal anterior i les normes de l'ortografia no ens permeten accentuar: pa-ís / pa-ï-sos, ai-re / ra-ïm, ei-na / ve-ï-na, cui-na / ru-ï-na.
 
Quan una i entre vocals no fa de consonant: bis-ca-ia / bis-ca-ï-na.
 
'''Excepcions'''
Hi ha excepcions a aquest ús:
 
Si la i o la u en qüestió poden portar accent: Lluís, veí...
Mots començats pels prefixos anti- co- contra- re- seguits de vocal: exemple reunir, antiimperialisme, contraindicació, reunificació...
Es posa dièresi en reïx i reüll, lluïsme i proïsme perquè no es consideren formats amb prefix ni sufix.
 
En els mots acabats en vocal + els sufixos -isme -ista: exemple egoisme, altruisme, altruista...
 
En les desinències d' infinitiu, gerundi, en els futurs i els condicionals dels verbs acabats en vocal + IR (tercera conjugació), i
També la forma de present de subjuntiu dels verbs acabats en vocal + AR.
 
==GUIONET==
Usuario anónimo