Curso de alemán para avanzados con audio/Lección 042e

índice de curso de taquigrafía alemana

Lección 041e ← Lección 042 → Lección 043e


AE206Editar

 

AE207 - sonder, sondern, sieEditar

Kürzel:
"sonder"
"sondern"
"sie"
 
sonder
 
sondern
 
sie
 
Lösung:  Sonderfahrt 
 
Lösung:  besonderen 
 
Lösung:  nichts besonderes 
 
Lösung:  absondern 
 
Lösung:  (ihr) sondert (euch ab) 

AE208 - des, als, alsoEditar

Kürzel:
"des"
"als"
"also"
 
des
 
als
 
also

AE209 - dies, nichtsEditar

Kürzel:
"dies"
"nichts"
 
dies
 
nichts
 
Lösung:  überdies 
 
Lösung:  übers 
 
Lösung:  diesig 

AE210 - selbst, sollEditar

Kürzel:
"selbst"
"soll"
 
selbst
 
soll
 
Lösung:  selbstlos 
 
Lösung:  Selbsterkenntnis 
 
Lösung:  Selbstkosten 
 
Lösung:  Jesus 
 
Lösung:  Des-Dur 
 
Lösung:  Desinteresse 
 
Lösung:  sondern  ABER  soll 

índice de curso de taquigrafía alemana

Lección 041e ← Lección 042 → Lección 043e