Catalán/Exercicis de la quarta lliçó

== Primer exercici ==

ATENCIÓN: Por favor, no hagas los ejercicios editando esta página. Imprímelos o hazlos en un borrador a parte y así el que venga detrás de ti no tendrá las respuestas en la misma hoja de los ejercicios. Debajo de cada ejercicio tienes un link con las respuestas a estos ejercicios.

Escribe la forma verbal correspondiente. Utiliza la forma incoativa.

 • Tu ____serveixes____ (servir) un cafè amb llet.
 • Nosaltres _________(oferir) un llibre a la Mireia.
 • Ells ____________ (llegir) un periòdic.
 • Jo ________________(competir) amb il·lusió.
 • La Maria ______________ (decidir) perquè és la cap de l'empresa.
 • Vosaltres ______________ (repetir) les coses massa.
 • Tu ________ (repartir) les cartes?
 • Marc i jo ______________ (assistir) a una exposició de pintura.
 • Ell ________ (atribuir) l'accident de l'aeronau a una errada de càlcul.
 • Jo ____________ (resistir) com puc la calor d'aquest estiu.
 • Elles ___________ (contribuir) a difondre la música en català als Estats-Units
 • Tu ______________ (agrair) l'assistència del públic a la inaguració del casal.
 • Vostè _____________ (complir) cinquanta-nou anys el sis d'agost.
 • Vosaltres ______________ no (sofrir) la cosina d'Anna.
 • Jo ______________ (descobrir) a poc a poc com rutlla aquest aparell.
 • Nosaltres ______________ (reflectir) amb un mirall la llum del sol.
 • l'Andreu ______________ (establir) un tarannà més competitiu a la fàbrica.
 • Tu ______________ (partir) pinyons per fer-ne un bon gelat.
 • Vostès ______________ (compartir) un apartament a la costa blanca.
 • Jo ______________ (retribuir) els treballadors cada quinze dies.
 • Vosaltres ______________ (arrodonir) els euros en favor vostre.

Respostes>>

Segon exercici editar

ATENCIÓN: Por favor, no hagas los ejercicios editando esta página. Imprímelos o hazlos en un borrador a parte y así el que venga detrás de ti no tendrá las respuestas en la misma hoja de los ejercicios. Debajo de cada ejercicio tienes un link con las respuestas a estos ejercicios.

Conjuga los siguientes "verbos puros", de conjugación regular pura, en catalán en las seis personas:

Ajupir

 1. _jo __________________
 2. _tu ___________________
 3. _ell/a __________________
 4. _nosaltres __________________
 5. _vosaltres ____________________
 6. _ells/es _____________________

Grunyir

 1. _jo _____________________
 2. _tu _____________________
 3. _ell/a _____________________
 4. _nosaltres ____________________
 5. _vosaltres ____________________
 6. _ells/es _____________________

Morir

 1. __jo __________________
 2. __tu __________________
 3. __ell/a ____________________
 4. __nosaltres ___________________
 5. __vosaltres ___________________
 6. __ells/es ___________________


Sentir

 1. __jo ____________________
 2. __tu ____________________
 3. __ell/a ____________________
 4. __nosaltres ____________________
 5. __vosaltres ____________________
 6. __ells/es _______________________

Respostes>>

Tercer exercici editar

ATENCIÓN: Por favor, no hagas los ejercicios editando esta página. Imprímelos o hazlos en un borrador a parte y así el que venga detrás de ti no tendrá las respuestas en la misma hoja de los ejercicios. Debajo de cada ejercicio tienes un link con las respuestas a estos ejercicios.

Escribe en cifras los números siguientes:

 • 21 _______________________________________________________
 • 32 _______________________________________________________
 • 2.332 ____________________________________________________
 • 67 _______________________________________________________
 • 1.254.825 ________________________________________________
 • 80 _______________________________________________________
 • 109 ______________________________________________________
 • 20.756 ___________________________________________________
 • 422 _____________________________________________________
 • 2.222.541 ________________________________________________
 • 894 ______________________________________________________
 • 1.111 ____________________________________________________
 • 351 ______________________________________________________
 • 5.761 ____________________________________________________
 • 16 _______________________________________________________
 • 416.739 _________________________________________________
 • 3.620 ____________________________________________________
 • 590.281.493 ______________________________________________
 • 14 _______________________________________________________
 • 10.000 ___________________________________________________
 • 951.462 __________________________________________________

Respostes>>

Quart exercici editar

ATENCIÓN: Por favor, no hagas los ejercicios editando esta página. Imprímelos o hazlos en un borrador a parte y así el que venga detrás de ti no tendrá las respuestas en la misma hoja de los ejercicios. Debajo de cada ejercicio tienes un link con las respuestas a estos ejercicios.

Transcribe las cifras a letras teniendo en cuenta que le sigue una palabra masculina.

 • 21 homes _______________________________________________________
 • 32 homes _______________________________________________________
 • 2.332 homes ____________________________________________________
 • 67 homes _______________________________________________________
 • 1.254.825 homes ________________________________________________
 • 80 homes _______________________________________________________
 • 109 homes ______________________________________________________
 • 20.756 homes ___________________________________________________
 • 422 homes ______________________________________________________
 • 2.222.541 homes ________________________________________________
 • 894 homes ______________________________________________________
 • 1.111 homes ____________________________________________________
 • 351 homes ______________________________________________________
 • 5.761 homes ____________________________________________________
 • 16 homes _______________________________________________________
 • 416.739 homes __________________________________________________
 • 3.620 homes ____________________________________________________
 • 590.281.493 homes ______________________________________________
 • 14 homes _______________________________________________________
 • 10.000 homes ___________________________________________________
 • 951.462 homes __________________________________________________

Respostes>>

Cinquè exercici editar

ATENCIÓN: Por favor, no hagas los ejercicios editando esta página. Imprímelos o hazlos en un borrador a parte y así el que venga detrás de ti no tendrá las respuestas en la misma hoja de los ejercicios. Debajo de cada ejercicio tienes un link con las respuestas a estos ejercicios.

Transcribe las cifras a letras teniendo en cuenta que le sigue una palabra femenina.

 • 21 dones _______________________________________________________
 • 32 dones _______________________________________________________
 • 2.332 dones ____________________________________________________
 • 67 dones _______________________________________________________
 • 1.254.825 dones ________________________________________________
 • 80 dones _______________________________________________________
 • 109 dones ______________________________________________________
 • 20.756 dones ___________________________________________________
 • 422 dones ______________________________________________________
 • 2.222.541 dones ________________________________________________
 • 894 dones ______________________________________________________
 • 1.111 dones ____________________________________________________
 • 351 dones ______________________________________________________
 • 5.761 dones ____________________________________________________
 • 16 dones _______________________________________________________
 • 416.739 dones __________________________________________________
 • 3.620 dones ____________________________________________________
 • 590.281.493 dones ______________________________________________
 • 14 dones _______________________________________________________
 • 10.000 dones ___________________________________________________
 • 951.462 dones __________________________________________________

Respostes>>

Sisè exercici editar

Traduce el texto de la lectura al castellano.

Respostes>>