Catalán/Diccionari català-castellà/V

 • Vanuatu: Vanuatu
 • vas (un): vaso (un)
 • veí, veïna (un -a): vecino -a (un -a)
 • vell -a (adj.): viejo -a (adj.)
 • Veneçuela: Venezuela
 • verb (un): verbo (un)
 • verd -a (adj.): verde (adj.)
 • verdura (una): verdura (una)
 • veu (una): voz (una)
 • veure : ver
 • vi (un) : vino (un)
 • vint (adj.) (un): veinte (adj.) (un) La pàgina vint. El vint de juliol.
 • vint-i-u: veintiuno
 • violent -a (adj.): violento -a (adj.)
 • visió (una): visión (una)
 • vocabulari (un): vocabulario (un)
 • volar: volar
 • vosaltres: vosotros -as
 • vostè : usted
 • vuit : ocho