Catalán/Diccionari català-castellà/U

  • ull (un): ojo (un)
  • un -a (art. ind.): un -a (art. ind.)
  • ungla (una): uña (una)
  • univers (un): universo (un)
  • Uruguai: Uruguay