Catalán/Diccionari català-castellà/H

 • habitació (una): habitación (una)
 • haver-hi: haber
 • herba (una): hierba (una)
 • Hola!: Hola
 • home (un): hombre (un)
 • Hondures: Honduras
 • Hongria: Hungria
 • hora (una) -o oberta-: hora (una)
 • horta (una) -o oberta-: huerta (una)
 • hui (adv. PV): hoy (adv.) Hui no tinc ganes de treballar.
 • huit: ocho
 • humà, humana (adj.): humano -a (adj.)
 • huracà (un): huracán (un)